Sunday, March 29, 2009

õigekiri

oranž
alliteratsioon - sõna alguskaashääliku kordus samas värsis v lauses
palett
paralleelne - rööp-, rööpne
baleriin
ballaad - lüroeepiline teos
terrass - lahtine platvorm ehitise juures;
annulleerima - tühistama, kehtetuks tunnistama
karikatuur - pilkepilt, pilapilt
ballett - balletikunst; muusika saatel etendatav lavatantsuteos
pareerima - lööki tõrjuma, tagasi lööma
millennium - aastatuhat
elliptiline - ellipsikujuline; väljajätteline
galerii - pikk käiguruum, sammaskäik, ühenduskäik; kunstimuuseum, näituseruum
grammofon - plaadimängija
kommenteerima - selgitama
laulmata
arest - vahistus; vara keelu alla panek
arahhis - maapähkel, Hiina pähkel
sumadan - reisikohver
varrukas
barrikaad - kaitsetõke, teesulg tänavavõitluse ajal
komandant - kindluse-, garnisoni-, ühiselamu ülem
karussell
komitee - liikmete ühing/grupp
perroon - raudteejaama platvorm
komandeering - lähetus
kolleeg
korrektne
tänitama - näägutab, haugutab, hurjutab
kommunikatsioon - suhtlemine, suhtlus, lõide, ühendus; ühendustee
korrektor - kirja- ja trükivigade parandaja

No comments: